Нед. окт 24th, 2021

Наставници

Ред.бр.

Име и презиме

Занимање

Одељењски старешина

е-маил адреса

1.

Драгољуб Стојановић

проф.српског ј.

6/2

dragoljub@osveljkodugosevic.com

2.

Живко Станковић

проф.српског ј.

 

zivkostankovic62@gmail.com

3.

Јасмна Ђорђевић

проф.српског ј.

 

djordjevicjasmina@hotmail.com 

4.

Милован Јевтић

проф.матем.

5/1

miki.nasko@gmail.com

5.

Биљана Антанасијевић

проф.матем.

8/2

antanasijevicbiljana08@gmail.com

6.

Ана Денић

проф.матем.

 

denicana92@hotmail.com 

7.

Данијела Анђелковић

проф.руског јез.

 

danijelaperica@hotmail.com

8.

Ана Марковић

проф.руског јез.

8/1

anamarkovic71@hotmail.com 

9.

Милош Јаћимовић

проф.хемије

 

jacimovic@verat.net 

10.

Немања Томић

проф.физике

 

nacko88@gmail.com 

11.

Слађана Петровић

проф.биологије

 

sladjanap967@gmail.com 

12.

Горан Томић

проф.биологије

 

gtomic321@gmail.com

13.

Стана Петровић

проф.биологије

 

stana_petrovic@hotmail.com

14.

Иван Стојановић

проф.истор.

7/2

ivanstojanovic2012@gmail.com

15.

Ненад Станковић

проф.истор.

 

dzeronimo.stankovic@gmail.com

16.

Виолета Дејановић

проф.истор.

 

violetadejanovic279@gmail.com 

17.

Жаклина Митић

проф.геогр.

5/2

zaklinamiticpesic@gmail.com 

18.

Станимир Арсић

проф.ТИТ

 

arsicstanimir60@gmail.com 

19.

Иван Кукаљ

проф.физ.васп.

 

ivan@osveljkodugosevic.com 

20.

Александар Аритоновић

проф.физ.васп.

 

acaaritonovic151@gmail.com

21.

Сања Антић

проф.енг.језика

7/1

sanjantic1@gmail.com 

22.

Јелена Јордановић

проф.енг.језика

6/1

jele1980@yahoo.com 

23.

Слободан Ристић

проф.лик.умет.

 

vetkosranilug@gmail.com

24.

Александра Костић

проф.муз.култ.

 

aleksandranina21@gmail.com 

25.

Слободан Лончар

проф.инфор.

 

 

26.

Марко Денић

проф.инфор.

 

markodenic64@gmail.com

27.

Јован Денић

проф.инфор.

 

jovndenic91@gmail.com

28.

Срђан Јеринић

Проф.верске н.

 

srdjan@osveljkodugosevic.com

29.

Гордана Денић

проф.изб.пред.

 

 

30.

Марина Ђурић

проф.изб.пред.

 

 

31.

Милан Симоновић

проф.изб.пред.

 

 

32.

Слободан Поповић

проф.изб.пред.

 

 

33.