Нед. окт 24th, 2021

УПИС ПРВАКА

ПЛАН УПИСА (ТЕСТИРАЊА) УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЗЕ  У  ПРВИ РАЗРЕД

Spisak – prvaka

30.03.2021

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ  БУДУЋИХ  ПРВАКА

      Поштовани родитељи,

      Као и сваке тако и ове године упис првака (деца рођена у периоду од   01.03.2014. до 28.02.2015.године) почиње 01.априла, међутим као и прошле тако и ове године обавештавамо вас да Министартсво  просвете, науке и технолошког развоја није било у могућности да  обезбедити услугу Исказивање интересовања за упис у основну школу и еУпис за основне школе на Косову и Метохији, али Министарство просвете, науке и технолошког развоја заједно са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу ради на томе да се сви технички изазови реше што пре. Сви напори Министарства усмерени ка томе да се школама омогући да податке из матичне књиге рођених, евиденције о пребивалишту и интегрисаног здравственог информационог система прибављају путем еУписа како би растеретили грађане потребе да ова документа прикупљају и достављају школи ни ове године није уродила плодом тако да и ове године родитељи будућих првака имају обавезу да сву потребну документацију за упис у први разред доставе школи. Тачније док се проблеми на умрежавању школа на територији Косова и Метохије не реше и  не превазиђу, упис првака вршиће се на класичан начин као и до сада.

Сходно напред наведеном обавештавамо све родитеље будућих првака да ће се упис у први разред обавити на следећи начин:

Родитељи ће путем мејла добити план тестирања будућих првака, тачније родитељи ће путем мејла бити обавештени о тачном датуму и времену тестирања свог детета а план тестирања ће такође бити доступан и на сајту школе osveljkodugosevic.com. Термин тестирања моћи ће да се одложи 24 часа раније. Уколико се родитељ са дететом не појави на дан предвиђен за тестирање, у обавези је да путем телефона 0280/75-046 ступи у контакт са педагогом школе и закаже нови термин тестирања.

 

  ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

1.Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

2.Потврда о пребивалишту детета;

3. Уверење Предшколске установе о савладаном ППП (доставити накнадно након савладаног ППП);

4.Потврда о здравственом стању детета (потврду доставити након обављеног систематског прегледа).

 

          За сва додатна питања родитељи и законски заступници детета се могу јавити на телефон 0280/75046 током трајања уписа у основну школу, сваког радног дана од 08 до 13 часова као и на мејл школе os_ranilug@hotmail.com.

 

У Ранилугу, дана 29.03.2021.године                                                                         ВД директора школе

                                                                                                                                              Данијела  Денић