Суб. окт 23rd, 2021

Фискултурна сала

Објекат фискултурне сале потпуно је опремљен у складу са савременим стандардима, такође терен унутар објекта може се користити у више намена, од малог фудбала па све до одбојке, кошарке, рукомета и осталих спортских активности које се организују у школи.

Сала представља место непосредне реализације практичне наставе из групе предмета из области физичке културе. У оквиру фискултурне сале налази се и справарница са реквизитима неопходним за квалитетну реализацију активности, а у непосредној близини сале су свлачионице са мокрим чворовима. Сала и пратећи објекти задовољавају све прописане услове (у погледу димензија и безбедности, санитарно-хигијенске, противпожарне, инсталационо-техничке и др.) неопходне за реализацију наставе физичког васпитања.